Химическа безопасност за децата от началното училище

последно актуализиранa на 16.03.2018

Органът по здравеопазване и безопасност (HSA) пусна в експлоатация ресурс за химическа безопасност под надслов "Под мивката" ("Under the Sink") насочено към началните училища и имащо за цел да повиши осведомеността за опасностите на домакинските химикали сред по-малките деца.

"Под мивката" ("Under the Sink") е кратка онлайн презентация, предназначена да се използва на бялата дъска в класните стаи, подходяща за децата от първи и втори клас.
Наборът от насоки и дейности за учителите може да се използва и за други класове като инструмент за повишаване на осведомеността сред децата.

Обучението е от ключово значение за насърчаване на култура на безопасност и здраве, която ще повиши осведомеността и ще запази безопасността и здравето на младите хора у дома, в училище, в общността и на работното място.

Вижте прессъобщението на HSA

Посетете уеб секцията "Интегриране на здравословните и безопасни условия на труд в образованието" и разгледайте наръчника "Напо за учители".

EU OSHA 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама