Заместник-министърът на труда и социалната политика се срещна с директора на EU OSHA д-р Криста Седлачек

последно актуализиранa на 22.03.2018

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с директора на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (EU OSHA) д-р Криста Седлачек. Основна тема на разговорите бяха безопасните и здравословни условия на труд.

Вярвам, че посещението на д-р Седлачек ще послужи както за взаимно информиране относно общите ни усилия за повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на всяко работно място в България и Европа, така и за създаването на култура на превенция, каза зам.-министър Лазаров.

По време на срещата той запозна гостите с държавната политика в областта на безопасността и здравето при работа.

Ролята на социалния диалог е от изключително значение не само за законодателството и политиката в областта на условията на труд, но и за намиране на решения за всички предизвикателства и проблеми в ежедневната дейност и практика, които се разглеждат в отраслови и регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд, заяви зам.-министър Лазаров. Създадени са комитети по условия на труд в предприятията, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите.

Зам.-министър Лазаров подчерта, че изграждането на конструктивно сътрудничество със социалните партньори винаги е било основен приоритет за Министерството на труда и социалната политика. В резултат на доброто партньорство е разработването и утвърждаването на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г., добави зам.-министър Лазаров. Целта на документа е да се очертаят ангажиментите и да се насочат усилията на държавните органи, организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и други неправителствени организации, за осигуряването на безопасни условия на труд, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Източник на новината: МТСП

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама