Сделка за по-добри условия на работа за командированите работници, постигната от членовете на ЕП и Съвета

последно актуализиранa на 29.03.2018

Новите правила на ЕС за гарантиране на по-добра защита на командированите работници и лоялна конкуренция за дружествата се одобряват неофициално от Европейския парламент и Съвета.

Възможното споразумение установява принципа на равно заплащане на едно и също място, като същевременно осигурява повече правна сигурност както за работниците, така и за работодателите.

Изпратеният работник е служител, който се изпраща от работодателя си за временно извършване на услуга в друга държава-членка на ЕС. През 2016 г. в ЕС имаше 2,3 милиона командировани работници. Публикуването се е увеличило с 69% между 2010 г. и 2016 г.

Вижте прессъобщението от Парламента 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама