OiRA помага при управлението на рисковете за безопасността и здравето в сектора на автомобилния транспорт и ресторантьорството във Франция

последно актуализиранa на 30.03.2018


В ново практическо проучване във връзка с OiRA (онлайн интерактивна оценка на риска) като ключови фактори за успешното разработване и прилагане на инструментите във френския сектор на автомобилния транспорт и ресторантьорството са изведени партньорствата, ясната комуникация и стимулирането.

Във Франция инструментите за OiRA са разработени за сектори с високи равнища на трудови злополуки и професионални заболявания, като акцентът е поставен върху микро-, малките и средните предприятия (МСП). Това включва автомобилния транспорт и ресторантьорството, в които МСП преобладават.

Почти една трета от всички МСП в транспортния сектор вече са направили оценка на рисковете за безопасността и здравето с помощта на инструмента за OiRA. Очаква се все повече малки предприятия да се възползват от OiRA.

Разберете кои са факторите за успех на френския подход

Разгледайте инструментите за OiRA във Франция

Партньор на OiRA във Франция 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама