Начало на тридневните безплатни БЗР обучения, организирани от Фондация „Център за БЗР“

последно актуализиранa на 26.03.2018

Съгласно предварително утвърдения график, първото от общо четирите тридневни обучения, организирани от Фондация "Център за БЗР" за 2018 г., се проведе в периода от 22-ри до 24-ти март в красивия Етнографски ареален комплекс "Златоград".

Участници в него бяха БЗР специалисти и представители от регионите на Варна, Стара Загора, Шумен, Разград и Благоевград.  

Както всяка година екипът от експерти - лектори по отделните теми, представи пред аудиторията специфични материи като: безопасност при работа в ограничени пространства, възможности за европейско финансиране, безопасност при работа с електрокари, стълби и преносими стълби, психически тормоз на работното място, оказване на първа долекарска помощ и други свързани с БЗР.

Фондация "Център за БЗР" благодари на БЗР специалистите - участници в обучението, за проявения интерес и вниманието, с което се отнесоха към обучението.

Лектори на обучението:
- Благовеста Карова – експерт БЗР и главен координатор на Фондация "Център за БЗР"
- Владимир Глухов – експерт РО и ЛПС, п-л на УС на Фондация "Център за БЗР"
- Александър Борисов – главен инспектор в ИА "Главна инспекция по труда" при МТСП 
- доц. д-р инж. Петър Петров – ТУ Габрово
- д-р Светла Савчева – психолог
- Велислава Ивановска – експерт PR и връзки с обществеността "Фърст Консултинг" ЕООД
- Кремена Райкова – експерт международни програми и проекти "Фърст Консултинг" ЕООД
- Слави Пачалов – експерт първа долекарска помощКъм галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама