По-нататъшни действия на Комисията за по-добра защита на работниците от ракови заболявания свързани с работата

последно актуализиранa на 10.04.2018

Комисията предложи да се ограничи експозицията на още пет химикала, причиняващи рак, в допълнение към 21-те вещества, които вече са били ограничени или са предложени да бъдат ограничени в началото на мандата. Оценките показват, че предложението ще подобри условията на труд за над 1 000 000 работници в ЕС и ще предотврати над 22 000 случая на заболявания, свързани с работата.

Това действие попада в обхвата на продължаващите усилия на Комисията за подобряване на защитата на работниците от вредни химикали, за да се предотвратят по-нататъшни случаи на рак, свързан с работното място, както и други здравни проблеми.

Вижте прессъобщението от Комисията

Прочетете пътната карта на ЕС за канцерогенните вещества

Проверете кампанията "Здравословни работни места за управление на опасни вещества", която ще бъде стартирана от EU-OSHA на 24 април 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама