Нов доклад за рисковете, свързани с фумигирани товарни контейнери

последно актуализиранa на 10.04.2018

В нов доклад на EU-OSHA се изтъкват рисковете за безопасността и здравето на работниците в пристанищата, които влизат в контакт с фумигирани товарни контейнери. Основната препоръка е преди отварянето на контейнерите приоритетно да се извършват оценки на риска и да се прилага законодателството относно етикетирането на контейнерите.

В доклада се прави преглед на законодателството и се установяват пропуски в съществуващите знания в тази област. Освен това в него са предоставени практически примери и стратегии за превенция, насочени към подобряване на текущата практика и на безопасността и здравето на работниците.

Прочетете съобщението за пресата

Разгледайте целия доклад и прочетете статията в OSHwiki

Изтеглете представяне на доклада 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама