EU-OSHA приканва организациите да станат партньори на кампанията "Здравословните работни места управляват опасните вещества"

последно актуализиранa на 13.04.2018

Да се управляват опасните вещества на работните места в Европа е важно за защитата на работниците, предприятията и икономиките. Какъв обаче може да бъде приносът на вашата организация на равнище работно място? И каква ще бъде ползата за вас, ако станете партньор в предстоящата кампания на EU-OSHA във връзка с опасните вещества?

Съвместно с предишни и потенциални официални и медийни партньори EU-OSHA отговори на тези въпроси на заседание относно партньорството в кампанията, което се проведе на 20 март в Брюксел.Прочетете резюме от заседанието относно партньорството в кампанията

Преглед на снимки от събитието

Запознайте се с предложението за официално партньорство в кампанията за 2018 - 2019 г. и с предложението за медийно партньорство в кампанията

Повече информация за кампанията "Здравословните работни места управляват опасните вещества", която ще стартира на 24 април 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама