Курс C1 "Тестване на курса за специалисти по БЗР", част от дейностите по проект AGROSH+

последно актуализиранa на 23.04.2018

През изминалата седмица (в периода 16-20 април 2018 г.) се проведе курс C1 "Тестване на курса за специалисти по БЗР", част от дейностите по проект AGROSH+ - "БЗР + за европейския сектор на селското стопанство - стимулиране на растежа в селските райони чрез изграждане на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги в областта на БЗР".

Семинарът се проведе в хотел "Сити Авеню", гр. София, като домакин на мероприятието бе Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

Участие в курса взеха представители на водещата партньорска организация по проекта Фондация "Ромтенс", Румъния, както и партньорите - "Център за анализи на работното място" (WRC), Ирландия, Медицински и фармацевтичен университет "Виктор Бабес", Тимишоара, Румъния, Институт за превантивна медицина, околна среда и професионално здраве, "ПРОЛЕПСИС", Гърция.

От страна на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" участие взеха – г-н Люпчо Кочовски, г-ца Екатерина Борисова, инж. Златка Паунова и г-н Дейвид Хелйер.

Целта на петдневния курс бе анализ и оценка на разработените от всяка от организациите фирмени казуси, които ще послужат за организирането на курса C3 "Имплементиране на курс C1 за селското стопанство", който ще се проведе в периода 02-06.07.2018 в Букурещ, Румъния.

Освен фирмените казуси, които организациите разработват, бяха разгледани и няколко модула, които ще бъдат включени в Наръчник по безопасност и здраве при работа в селскостопанския сектор.

Планирани бяха и дейностите по разпространение на постигнатите резултати и продукти, разработени за сектора.

Следващата среща на екипа ще се проведе в периода 28.04 – 01.05.2018 в Дъблин, Ирландия.

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама