Световният ден за БЗР през 2018 г. поставя акцент върху безопасността и здравето на младите работници

последно актуализиранa на 28.04.2018

Тази година на 28 април, Световният ден за безопасност и здраве при работа се поставя началото на световна кампания за подобряване на безопасността и здравето на младите работници и за прекратяване на детския труд.

Младите хора са една от най-уязвимите групи в работна среда, тъй като нямат достатъчно житейски опит и трудов стаж. При тях вероятността да претърпят сериозни инциденти и да станат жертва на насилие и тормоз по време на работа е по-голяма, затова тяхната закрила е на първо място в дневния ред на ЕС.

Как да създадем бъдещи поколения, работещи в безопасна и здравословна среда? Специална статия по темата предлага някои доказани стратегии, като интегриране на здравословните и безопасни условия на труд в образованието.

Също така на 28 април всяка година отбелязваме Възпоменателния ден за загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Това е идеална възможност за водене на кампания за ефективно управление на безопасността и здравето и за подчертаване на значението на участието на активно заетите работници в превенцията на риска. Научете повече за това.

Посетете страницата на МОТ за информация относно Световния ден за безопасност и здраве при работа

Вижте раздела в уеб сайта на EU-OSHA за младите хора и безопасността и здравето при работа 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама