Награда за здраве на ЕС за НПО, работещи за предотвратяване на употребата на тютюн

последно актуализиранa на 30.04.2018

С тази награда Европейската комисия ще подчертае и възнагради изключителните инициативи на международни, европейски, национални или регионални неправителствени организации, които значително допринесоха за предотвратяване на употребата на тютюн в населението на ЕС.

Наградата е свързана с работата на Европейската комисия за създаване на база от добри практики в различни области на здравеопазването от страна на НПО, които могат да служат като модели за бъдещето. Достъпът до тази база данни трябва да вдъхновява други НПО и публични органи в държавите-членки на ЕС, както и международни организации, да възпроизвеждат тези добри практики, за да защитят човешкото здраве и да повишат качеството на живот на гражданите на ЕС.

Поканата за кандидатстване е отворена за инициативи, които работят за постигане на по-високо ниво на обществено здраве за гражданите на ЕС, по-специално чрез действия, насочени към избягване на започването на употреба на тютюн сред юноши и младежи.

Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез онлайн формуляра за кандидатстване до 15 юни 2018 г.

Научете повече за наградата 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама