Доклад за въздействието на технологиите за промяна на игра, публикуван от Eurofound

последно актуализиранa на 01.05.2018

В доклада са обобщени констатациите от пет казуса относно потенциалното въздействие на новите технологии за промяна на игра в производствения сектор в Европа до 2025 г.

Изследваните технологии са разширена индустриална роботика, индустриален интернет на нещата, производство на добавки, електрически превозни средства и промишлена биотехнология. Приемането на тези нови технологични възможности ще има не само последствия за производствения процес, но и за условията на труд на работещите по този процес и на изискванията за заетост на фирмено ниво.

Прочетете пълния отчет


Посетете разделa за рисковете, свързани с БЗР 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама