БЗР обучение по Наредба РД-07-2, Златоград - 2018 (19-21.04.2018)

последно актуализиранa на 24.04.2018

От 19-ти до 21-ви април, в град Златоград се проведе второто от общо четирите планирани за 2018 специализирани обучения по Наредба РД-07-2, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

Участници в него бяха БЗР специалисти на Клубовете от Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново и Враца, а също така и представители на предприятия от регионите.

Освен включените в програмата тематични области, специалистите имаха възможност да създадат нови контакти, да обменят добър опит и практики, както и да се информират за решения или препоръки по актуални за тях проблеми и казуси.

За пореден път благодарим на професионалния екип от лектори по отделните теми, който и този път представи пред аудиторията тази така обемна и специфична материя по един леснодостъпен и разбираем за участниците начин.

Лектори по темите бяха:
- Благовеста Карова  дългогодишен експерт по безопасност и здраве при работа, част от екипа на Фондация "Център за БЗР"
- инж. Панайот Панайотов  официален представител на "Главна инспекция по труда" 
- Владимир Глухов  експерт работно облекло и лични предпазни средства
- доц. д-р инж. Петър Петров  Технически университет "Габрово"
- д-р Светла Савчева  психолог
- Велислава Ивановска – експерт PR и връзки с обществеността "Фърст Консултинг" ЕООД
- Кремена Райкова – експерт международни програми и проекти "Фърст Консултинг" ЕООД
- Слави Пачалов – експерт първа долекарска помощ

Към галерията!


 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама