Доклад на PEROSH за насоки за измерване на отложената работа

последно актуализиранa на 09.05.2018

Една група от изследователи от европейската мрежа на изследователи PEROSH - партньор на кампанията за здравословни работни места - получи награда за разработването на общи насоки за последователно измерване на заседналата работа и за предотвратяване на наранявания при здравето. Наскоро беше публикувана научната статия, която е насочена главно към практикуващите и изследователите.

Все повече и повече служители извършват заседнала работа за по-дълъг период от време, което може да има вредно въздействие върху здравето, включително диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания. За да ги преодолеем, е необходимо да се установят общи насоки за получаване на точна информация за сравняване на данни между различните отрасли и държави.

Повече информация

Посетете новата им уеб секция за заболявания, свързани с работата 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама