Гледайте новия видеоклип на кампанията - Опасните вещества са по-често срещани, отколкото мислите

последно актуализиранa на 11.05.2018

Създаден е нов анимиран видеоклип в рамките на наскоро стартиралата кампания "Здравословни работни места за управление на опасни вещества" 2018-19.

Той илюстрира по видим и ангажиращ начин общото присъствие на опасни вещества в много работни места и сектори в цяла Европа, като селското стопанство, производството и строителството. Видеоклипът също така подчертава значението на създаването на култура за предотвратяване на рисковете на работното място, като се започне чрез насърчаване на оценката на риска за ефективно управление на опасните вещества.

Анимацията има за цел да повиши осведомеността за рисковата експозиция, по-специално на някои групи работници със специфични потребности, които могат да бъдат на по-високо ниво на риск. Те включват жени, мигранти, временни и млади работници.

Гледайте анимирания видеоклип на кампанията и го споделяйте в мрежата си

Намерете още информация и ресурси на уебсайта на кампанията

EU OSHA 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама