AGROSH + - Подобряване на знанията и уменията, свързани със сигурността и безопасността за европейския сектор на селското стопанство

последно актуализиранa на 01.06.2018

  AGROSH + - Подобряване на знанията и уменията, свързани със сигурността и безопасността за европейския сектор на селското стопанство

 
София, 1 юни 2018 г. - Събитие за разпространение на резултатите от проекта AGROSH+

Проектът се реализира в 4 страни: Румъния - представлявана от Фондация „Ромтенс“ (координатор на проекта) и от Медицински и фармацевтичен университет "Виктор Бабеш" от Тимишоара; Гърция - представлявана от Институт по превантивна медицина за опазване на околната среда и трудова медицина; Ирландия - представлявана от Център за изследвания на труда в Ирландия (WRC); и България - представлявана от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", която също така е домакин и организатор на събитието.

Проектът, в чиято рамка се организира мероприятието, се отнася за сферата на безопасността и здравето на работното място (БЗР), както и професионалната трудова медицина в сектора на селското стопанство.

Селското стопанство като икономически сектор нараства стремително и в четирите страни по проекта и това от няколко години насам, като в същото време доклади като " Eurofound (2016), Шести доклад за европейските условия за работа - Общ преглед, Службата за публикации на Европейския съюз, Люксембург " сочи, че компаниите, опериращи в този сектор, са най-слабо обхванати от услугите в областта на БЗР от икономиките на всички останали европейски държави-членки.

По време на фазата на концептуализиране на проекта проектният консорциум открои, че в рамките на 4-те страни, представени в проекта, на пазара не са налични обучителни курсове, специално изработени за специалисти по БЗР и лекари по трудова медицина, които предоставят своите услугите в селскостопанския сектор. Според направеното изследване в национален мащаб са налични само общи курсове за специалисти по безопасност и по трудова медицина.

Според данни за EUROSTAT / ESAW за ЕС-28 за 2012 г. земеделието заема четвърто място (от 22 анализирани категории по NACE) по отношение на броя на неволните и фаталните произшествия. В рамките на страните от проекта публикуваните статистики за трудовите злополуки описват една доста мрачна картина - селското стопанство е в челната тройка по брой на нефатални и фатални трудови злополуки.

Освен това, когато става въпрос за злополуки с фатален край, селското стопанство е на първо място (в Ирландия с 23 случая през 2014 г.) или в топ 4 (България, Румъния, Гърция и Испания). В същото време статистическите данни за професионалните заболявания са сходни, а селското стопанство е четвъртият сектор, при който се издават най-много болнични листи в ЕС-28 (EUROSTAT / ESAW).

Проектът AGROSH + стартира на 1 септември 2016 г. и ще приключи на 31 август 2018 г. и има за цел да насочи към различна перспектива върху услугите за безопасност и здраве при работа, предоставяни на селскостопанските компании, като повиши компетенциите на доставчиците им. Това ще бъде осъществено чрез разработване на два курса за обучение - единият за експерти по БЗР и един за лекари по трудова медицина. Всички учебни материали за тези два курса са вече разработени, като са отчетени особеностите на селскостопанските работни места (от професионалните рискове до професионалните болести) и са разгледани от експерти, които понастоящем са ангажирани в предоставянето на такива услуги на подобни компании. Тези два обучителни курса, наред с насоките за крайния потребител (мениджъри на компании, опериращи в селскостопанския сектор), представляват най-важните резултати от проекта и проектират добри практики.

По време на събитието за разпространение на резултатите ще бъдат представени резултатите от първия курс на обучение (този, предназначен за лекари по трудова медицина, проведен в Букурещ / Румъния на 17 ноември 2017) и учебната програма за втория курс за експертите по БЗР, планиран да се проведе и в Букурещ, Румъния на 18 юли 2018.

AGROSH+ се финансира от програма ERASMUS+ на ЕС в рамките на действие "Стратегически партньорства за професионално образование и обучение".

Наименование на проекта:
"БЗР + за европейския сектор на селското стопанство - стимулиране на растежа в селските райони чрез изграждане на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги в областта на БЗР" / Споразумение 2016-1-RO01-KA202-024790

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.agrosh.ro, както и уеб страницата на проекта на FCBZR (http://fcbzr.org/pages/category_id/59).

За контакти: office_sofia@fcbzr.org - 0888 601 009 – Екатерина Борисова

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама