Проект за секторно сътрудничество за умения - мерки за подкрепа на строителния сектор

последно актуализиранa на 04.06.2018


Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската комисия (EASME) обяви конкурс за сключване на договор за услуги за разработването на избрани европейски модули за продължаващо образование за здравословни и безопасни условия на труд в строителния сектор.

Отворената процедура (EASME / COSME / 2017/042) стартира въз основа на идентифицираните нужди от умения в областта на БЗР за профилиране в този сектор, особено за работа с новите зелени строителни и изолационни материали, технологии и отделни процеси (включително оборудването).

Основната цел на това действие е да допринесе за разработването и прилагането на дългосрочна стратегия за изграждане на умения в строителния сектор, да състави доказателства за състоянието на наличните умения и да се справи с недостига на такива, както и с пропуските и несъответствията.

Крайният срок за подаване е 23 юли 2018 г. в 15:00 часа CET (Централно европейско време).

Повече информация за откритата процедура и това как да кандидатствате.

Вижте информационния лист на EU-OSHA за БЗР при зеленото строителство.

Научете повече за възникващите рискове, свързани с проблемите на безопасността и здравето при работа, когато говорим за зелени работни места.


Източник на материала: EU-OSHA
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама