Събитие за разпространение на резултатите от проект AGROSH+

последно актуализиранa на 04.06.2018

На 1-ви юни 2018 г. се проведе мероприятие за разпространение на резултати във връзка с проект AGROSH+ - "БЗР + за европейския сектор на селското стопанство - стимулиране на растежа в селските райони чрез изграждане на капацитет за доставчиците (и бенефициентите) на трудова медицина и услуги в областта на БЗР" / Споразумение 2016-1-RO01-KA202-02479. България, представлявана от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", бе домакин и организатор на срещата, в която участие взеха над 40 представители на организации и предприятия от различни краища на страната.

По време на мероприятието бяха изложени основните цели, които стоят пред изпълнението на проекта, както и основните два продукта, които организациите-партньори са разработили, а именно: курс за специалисти по трудова медицина в селското стопанство и курс за експерти по безопасност и здраве при работа в селското стопанство. Курсовете се характеризират с иновативна програма, интерактивен подход, множество казуси и задачи и се провеждат в рамките на една седмица.

Следващото мероприятие за целите на горепосочения проект ще бъде среща за тестване на курс за експерти по безопасност и здраве при работа в селското стопанство от доказани специалисти в областта. Проектът AGROSH + ще приключи на 31 август 2018 г.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама