Оформяне на бъдещето на човешкия биомониторинг в Европа за по-здрави граждани

последно актуализиранa на 06.06.2018

По време на австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз на 28 септември 2018 г. във Виена ще се проведе международната конференция на тема "Човешкият биомониторинг в Европа - наука и политика за по-здрави граждани".

Съвместно с Европейската комисия (ГД "Изследвания"), това събитие има за цел да изтъкне ползите от човешкия биомониторинг в областта на науката, създаването на политики и осведомеността на гражданите. Първите резултати от съвместната европейска инициатива HBM4EU - проект за генериране на знания и информация за безопасното управление на химикалите в Европа, ще бъдат представени на конференцията.

Човешкият биомониторинг служи за откриване на химикали в нашето тяло, като по този начин се цели подобряване на здравето на цялото общество. Тъй като химикалите се използват широко в хранителни и потребителски продукти, а експозицията към тях засяга всички граждани, на тази конференция ще присъстват високопоставени представители на всички държави-членки на ЕС, Европейската комисия и други ключови заинтересовани страни.

Повече информация можете да намерите тук

Проверете документа на EU-OSHA за обсъждане на технологията за мониторинг на работното място

Прочетете статията на OSHwiki за биологичен мониторинг


Източник на материала: EU-OSHA
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама