Бъдещето на работата: онлайн търговията на дребно и лекарствените продукти за повишаване на ефективността при работа пораждат нови рискове в рамките на работните места в Европа

последно актуализиранa на 07.06.2018

В две нови публикации на EU-OSHA се разглеждат рисковете за безопасността при работа в рамките на работните места в Европа, възникващи в резултат на бързото разрастване на онлайн търговията на дребно и увеличаващата се употреба на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа.

Онлайн търговията на дребно се осъществява бързо и е много конкурентна, тъй като е ефикасна и цените са ниски. Като се има предвид, че секторът ще продължи да се разраства, в публикацията се разглеждат последиците за благосъстоянието на служителите и се изтъква необходимостта от проактивно управление.

Също така на работното място се забелязва и нарастване на употребата на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа. В публикацията се прави анализ на контекстуалните фактори, способстващи за употребата на такива лекарствени продукти, и се набляга на необходимостта от повишаване на осведомеността и от разбиране на видовете поведение и на причините за това.

Прочетете прегледите относно бъдещето на сектора на онлайн търговията на дребно и лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа на работното място (на английски).

Вече са налични езикови версии на статиите с преглед на 3D принтиране и технология за наблюдение на работното място

Научете повече за проектите на EU-OSHA за изготвяне на прогнози за нововъзникващите рискове 

Източник: EU-OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама