Юнска среща на Клуб на специалиста по БЗР - София, 2018

последно актуализиранa на 08.06.2018

На 07.06.2018 г. се проведе редовната месечна среща на Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа, гр. София. Срещата се проведе в Учебния център на Български червен кръст по покана на колегите инж. Слави Пачалов и инж. Георги Гергинов.

Разгледаната тема бе „Реакция при бедствия, аварии и катастрофи“, която включваше разбор на причините, които довеждат до природните катаклизми, как да се подготвим за тях, необходимите действия, които трябва да се предприемат по време на случване на същите, както и обстоятелства и справяне с тях след приключване на бедствието. Основните две такива, които бяха разгадани, бяха земетресения и наводнения, като колегите от БЧК споделиха и своя личен опит в участието в подобни на територията на България.

Това бе и последната среща за сезона, като следващата такава ще се проведе през месец септември 2018 г.  

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама