Европейският парламент определя мерки срещу дългосрочното отсъствие от работа

последно актуализиранa на 12.06.2018

Комитетът по заетостта и социалните въпроси прие единодушно набор от мерки срещу дългосрочното отсъствие от работа. Според комитета, Европейската комисия и държавите-членки следва да работят в посока запазване и реинтегриране на работниците на работното място, които страдат от различни хронични заболявания или наранявания и да насърчават активния начин на живот на възрастните хора.

Членовете на Европейския парламент подчертаха, че реинтегрирането на работниците в качествена заетост, както създаването на възможност за тях да останат активни до навършване на пенсионната си възраст и след това, ако желаят, е от полза за тяхното психосоциално благосъстояние и помага да се запазят уменията им, които в противен случай биха били загубени.

Очаква се пленарното гласуване да се проведе по време на следващите заседания през юли или септември.

Вижте прессъобщението на Европейския парламент

Прочетете раздела за БЗР и застаряване

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама