Годишен доклад на EU-OSHA за 2017 г. — Отчитане на постиженията и определяне на цели в перспектива

последно актуализиранa на 15.06.2018

2017 г. бе белязана от постоянния ангажимент на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа.

Приключи
кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“. Агенцията отчете постиженията и по други водещи проекти като ESENER-2,OiRA, БЗР в микропредприятията и малките предприятия и разходите и ползите от БЗР.

Прочетете съобщението за пресата

Прочетете
годишния доклад за 2017 г. (на английски език) и резюмето (във всички езикови версии)

Проверете инфографиката на основните показатели за ефективността на EU-OSHA 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама