Конференцията на високо равнище на EU-OSHA е посветена на следващи стъпки за здравословни и безопасни условия на труд в ММП

последно актуализиранa на 19.06.2018

Управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) може да бъде голямо предизвикателство за микропредприятията и малките предприятия (ММП).

Кои политики, програми и инструменти са най-ефективни за подобряване на БЗР в ММП? И как може да се помогне на предприятията да извършат тези дейности на практика?

EU-OSHA, с политици и социални партньори, дава отговори на конференция на високо равнище в Брюксел, като се съсредоточава върху основани на факти препоръки от най-новите и широкообхватни доклади на проекта за ММП.

Прочетете съобщението за пресата

Вижте окончателния доклад от анализа на проекта SESAME и свързаните с него публикации

Проучване на безопасността и здравето в ММП 

Източник: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама