Зам.-министър Русинова представи опита на България в областта на безопасните условия на труд на конференция в Брюксел

последно актуализиранa на 20.06.2018

По време на конференцията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа в Брюксел заместник-министърът на труда и социалната политика – г-жа Зорница Русинова представи опита на България в сферата на безопасните и здравословни условия на труд. Тя откри форума заедно с европейския комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен. 

Зам.-министър Русинова очерта, че финансовата подкрепа е от решаващо значение за ММП за постигането на по-добри резултати в сферата на безопасните условия на труд, като тя сподели, че особено важна политическа стъпка в областта на безопасността и здравето при работа в България е приемането от Министерския съвет на Националната програма за БЗР - 2018-2020. Програмата се фокусира върху три приоритетни области: Подобряване на прилагането на законодателството в областта на БЗР, предотвратяване на професионалните рискове и предотвратяване на професионалните заболявания и трудовите злополуки.


На 19 юни 2018 Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) бе домакин на конференция на високо равнище в Брюксел, на която бяха проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа. Събитието се основава на констатациите от проекта на EU-OSHA, в който се разглеждат здравословните и безопасни условия на труд в микропредприятията и малките предприятия (ММП) и съвпада с публикуването на окончателния доклад от анализа на проекта, в който се описват подробно основните фактори, влияещи върху БЗР в ММП.                                                                                                                 


Източници на материала:


Европейска агенция по БЗР


Министерство на труда и социалната политика, България
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама