Как се управляват психо-социалните рискове на работните места в Европа?

последно актуализиранa на 22.06.2018

В нов доклад се представят подробно констатациите от последния анализ ESENER-2 на EU-OSHA, в който се разглеждат по-специално психо-социалните рискове. От него става ясно, че ангажиментът на ръководството и участието на служителите са от решаващо значение за защитата на европейските работници от подобни рискове.

Националният контекст обаче също е от значение. Силната икономика, добрите национални инициативи в областта на безопасните и здравословни условия на труд и културните фактори са свързани с по-добро управление на психо-социалните рискове.

В доклада се разглеждат и практическите последици от тези констатации.

Вижте подробния анализ в пълния доклад и резюмето за преглед на основните констатации

Научете повече за ESENER-2 

Източник: EU-OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама