Австрия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли 2018 г.

последно актуализиранa на 03.07.2018

„Зеленото председателство“ на Австрия ще популяризира устойчивото развитие и ще акцентира върху три области от значение за целия ЕС: сигурност и миграция; осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализиране; и стабилност в съседните държави. Освен това в рамките на неговия мандат се очаква да приключат и преговорите по изменението на Директивата относно канцерогените.

Повече информация

Към предходни тематични новини


Вижте видеоматериала „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?“  

Източник на материала: EU-OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама