„По-малко мускули и повече мозък за работниците на утрешния ден”

последно актуализиранa на 06.07.2018Агенцията на ЕС - Cedefop публикува кратка справка, която предоставя изчерпателна информация за тенденциите на пазара на труда и развитието на уменията в Европа за близкото бъдеще.

Документът, който идентифицира тенденциите и предизвикателствата, показва, че работната среда в близко бъдеще се очаква да бъде по-автономна, по-малко рутинна, с по-широко използване на ИКТ, както и работата да се извършва с намалено физическо усилие.

Застаряващата работна сила, прекомерната квалификация и поляризацията на работата също са представени като някои от основните предизвикателства на следващото десетилетие.

Свалете ресурса от тук!

Източник: EU OSHA


 
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама