Курс "БЗР за селското стопанство" - AGROSH+

последно актуализиранa на 10.07.2018

Курсът "БЗР за селското стопанство", който е част от проект AGROSH+ се проведе през изминалата седмица в периода 2-6 юли 2018 г. в хотел „Ибис“, Букурещ, Румъния.

Общият брой на участниците бе 14 експерти, работещи в областта на безопасността и здравето на работното място, идващи от Румъния, България и Ирландия.

Участие от България взеха:

- Г-н Люпчо Кочовски – Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“;

- Г-н Дейвид Хелйер – Институция по безопасност и здраве при работа на Великобритания;

- Инж. Златка Паунова – Клуб на специалиста по БЗР, гр. Русе;

- Проф. Нуретин Тахсин – Аграрен университет – Пловдив;

- Доц. Георги Велев – Технически университет – Габрово;

- Инж. Анатолий Елев – Горско стопанство, гр. Златоград.


Курсът бе разгледан както от преподаватели, така и от обучаващи се, много интерактивен и силно приложим в областта на БЗР с комбинация от теоретично и практическо обучение.


Получена бе следната обратна връзка от обучаемите:

Оценени високо:

"Презентациите на казусите"

"Отлична групова работа с много взаимодействие"

"Изчисляване на рисковете и въвеждане на мерки за елиминиране на рисковите фактори - най-важната и най-добрата част от казусите"

"Работните групи, нивото на представяне, казусите, както и много добрата организация"


Оценени слабо:

"Няма достатъчно време, за да завършване на някои упражнения"

"Ускореност на курса"


Проектът се очаква да приключи през месец август 2018 г., когато ще се проведе среща на екипа в гр. София, България.

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама