Проучвания на успешни случаи от световната кампания „Визия нула“

последно актуализиранa на 24.08.2018

Партньори на кампанията „Визия нула“ от целия свят се стремят към елиминиране на трудовите злополуки, болестите и вредите на работното място. Проучвания на отделни случаи от дружества в Германия, Обединеното кралство и Саудитска Арабия показват, че здравословните и безопасни условия на труд и ефективността могат да се постигнат паралелно. Те илюстрират някои въпроси, като например разработване на системи за работа с подизпълнители, подготвяне на служителите да идентифицират потенциално опасни ситуации и да определят начини за действие, както и насърчаване на водещи инициативи в областта на безопасността.

Кампанията #VisionZeroGlobal помага да се разпространи посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Научете за всички успехи

Повече информация относно световната кампания „Визия нула“

Източник: EU-OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама