Обобщена информация за семинара на EU-OSHA, посветен на предизвикателствата, произтичащи от основаната на онлайн платформи икономика

последно актуализиранa на 14.09.2018

В рамките на организирания от EU-OSHA семинар под надслов „Защита на работниците в основаната на онлайн платформи икономика“ бяха представени констатациите от проучване на регулацията на рисковете за безопасността и здравето при работа, потенциално произтичащи от работата в онлайн платформи.

Обсъжданите теми обхванаха предизвикателствата, свързани с бързата поява на онлайн платформи и ръста на свързаните с тези платформи работни места, въздействието на тези процеси върху работниците и предложения за мерки за справяне с тези предизвикателства. Предложените мерки включват изменения на законодателните и регулаторните инструменти, съдебна практика и инициативи на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Освен това семинарът предостави възможност на участниците да обменят мнения и опит.

Прочетете обобщена информация за семинара

Изтеглете доклада и резюмето „Регулиране на въздействията за здравето и безопасността в условията на основана на онлайн платформи икономика“ (наличен на няколко езика на ЕС)
 

Източник: EU-OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама