Среща на Клуб на специалиста по БЗР, гр. Русе - септември 2018 г.

последно актуализиранa на 01.10.2018На 26 септември 2018 г. в заседателната зала на "Бултекс 99" ЕООД се състоя среща на специалистите от Клуб на специалиста по БЗР, гр. Русе, на която бяха обсъдени промените в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и различни покани за посещения на мероприятия в страната.

Инж. Златка Паунова сподели за участието си в срещи по проект на Фондация ЦБЗР – AGROSH+ за земеделието в селското стопанство, разработван съвместно с партньори от Румъния, Гърция и Ирландия.
Дискутирани бяха и организационни въпроси.


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама