ИА ГИТ публикува въпросник за самооценка за познаването на опасните вещества

последно актуализиранa на 05.10.2018

Чрез въпросник, публикуван на сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, всеки работещ с опасни вещества може да провери доколко е запознат с информацията, съдържаща се в пиктограмите, които са обозначени на етикетите.

Въпросникът е достъпен на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaieB_Z_6Rs7Bb5sJOWPZH6dz4o1bOwpXFYct2tjLUrG7tw/viewform

Пиктограмите са знаци, които се отпечатват на етикетите и насочват към най-голямата опасност при работа със съответното вещество – дали то е взривоопасно, огнеопасно, запалимо, канцерогенно и т.н. Обратната връзка ще позволи да бъде направена преценка доколко пиктограмите са разпознаваеми от работещите. Информацията във въпросника би била полезна и за всички потребители, тъй като опасни вещества се използват ежедневно и в бита под формата на почистващи препарати, бои, лепила и др. 

Източник: ИА ГИТ

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама