Световен ден за психично здраве - 10 октомври

последно актуализиранa на 10.10.2018

Световният ден за психично здраве се отбелязва на 10 октомври всяка година, с общата цел да се повиши осведомеността по въпросите на психичното здраве в цял свят.

Денят дава възможност на всички заинтересовани страни, ангажирани с проблемите относно психичното здраве, да дискутират своята работа, както и да очертаят бъдещите мерки.

Според данните на СЗО над 450 млн. души по света имат психични разстройства. Българите най-често страдат от тревожни разстройства - 11.4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) - 6.2%, злоупотреби с вещества - 3.3 %. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години.

Благосъстоянието на работното място също е от значение за психичното здраве, а негативната работна среда може да доведе до физически и психически проблеми, консумация на алкохол и злоупотреба с вещества. Рискът от развитие на депресия и стрес и може да бъде решен чрез справяне с някои от рисковете за психичното здраве на работното място, като например:

- неадекватните политики за здраве и безопасност;
- лошите комуникационни и управленски практики;
- ограниченото участие в процеса на вземане на решения или слаб контрол над работната среда;
- неясни задачи или организационни цели.


Източници: МОТ, НЦЗОА
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама