Национална конференция, организирана от фокусната точка на ЕА по БЗР, в рамките на Европейската седмица по БЗР

последно актуализиранa на 29.10.2018

Форумът се проведе на 23.10.2018 г. в хотел "Балкан", София и се организира в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Двугодишната кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР) цели повишаване на информираността и по-високо ниво на защитата на работещите при работа с опасни вещества.

Химични или биологични агенти присъстват в 38% от предприятията в ЕС като в големите компании често се използват до над 1000 различни химически продукти, каза заместник-министър Лазаров. 17 % от работниците в ЕС посочват, че боравят с химични продукти и химични вещества или са изложени на контакт през поне 25 % от работното време. Вредни пари, дим или прах вдишват 15 % от работещите, сочи проучване на ЕАБЗР. Сектори с над 50% разпространение на опасни вещества са селското стопанство, материалното производство и строителството.

Опасните вещества могат да причинят здравословни проблеми и заболявания и представляват риск за безопасността на работещите. Канцерогенните вещества причиняват по-голямата част от професионалните заболявания с фатален изход в ЕС. Заместник-министър Лазаров цитира данни, според които всяка година 53 % от смъртните случаи, свързани с професията, се дължат на ракови заболявания.

На 17 декември миналата година е утвърдена Директива за изменение и допълнение на Директивата за канцерогенните и мутагенните, с която бяха преразгледани или въведени гранични стойности на експозиция за 13 химични агента. В ход е обсъждането на втория и третия пакет от изменения на Директивата за канцерогенните и мутагенните, с приемането на които общо 25 канцерогенна и мутагенна ще бъдат нормирани по отношение на допустимите концентрации във въздуха на работната среда и други възможни пътища на проникване и вредно въздействие върху организма. Целта е да се подобри качеството на живот и да се удължи трудовия живот на работещите, като в същото време се повиши производителността и конкурентоспособността на предприятията в ЕС. 

Източник: МТСП

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама