БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

последно актуализиранa на 01.07.2012

От името на членовете на клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа – Пловдив, благодарим на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” за проведения семинар по БЗР в Ареалния комплекс – Златоград от 3 до 5 май 2012 г.
Отличната организация на семинара, добрите лектори, обсъжданите теми и споделените «добри практики» съчетани с неповторимата атмосфера на гр.Златоград допринесоха за прекрасното настроение на участниците в семинара.
Поради изключителния интерес, считаме че потребността от подобни инициативи е голяма. Тези обучения са условие за достигане на европейските показатели за развитие на нашето общество. Здравето и безопасността са области, в които трябва да бъдат посочвани примери и добри практики, а опитът да се обменя в бизнес средите и със социалните партньори.
Използваме случая да Ви благодарим отново за оказаното през годините съдействие и подпомагане дейността на клуба, за вашата съпричастност към проблема “безопасност и здраве при работа”. Ние нямаше да постигнем тези резултати и да развием дейността на клуба без Вашата безрезервна подкрепа. Надявам се, че и за напред ще продължи нашето сътрудничество в името на благородната ни цел, опазване живота и здравето на работещите.
Пожелаваме ви здраве, щастие, благоденствие, просперитет, добри идеи, воля и енергия за постигане на целите, които сте си поставили.
С надежда за ползотворно сътрудничество, бъдещо съдействие и професионални успехи!


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама