„Инвестициите за защита от опасни химични средства и смеси в подкрепа на капитала на предприятието“ - Кръгла маса за членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

последно актуализиранa на 30.10.2018

На 25.10.2018 г. се проведе Кръгла маса за членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на тема: „Инвестициите за защита от опасни химични средства и смеси в подкрепа на капитала на предприятието“.

Семинарът се фокусира върху инвестициите, които следва да бъдат направени при разработването на мерки за целите на управлението на опасните вещества, като средство за по-нататъшно намаляване на разходите, които отиват за трудови злополуки, загубени работни дни и други. Аудиторията, към която е насочена темата, се състои от работодателите, които всъщност са пряко включени в процеса на вземане на решения, както и отговарят за развитието и поддържането на организационна култура.

Това събитие събра не само трипартита – правителство, организации на служителите и на работодателите, но и другите заинтересовани страни, като неправителствени организации, които се занимават с въпросите на безопасността и здравето при работа.

Говорители по време на мероприятието бяха представители на водещи организации, като Институцията по БЗР на Великобритания – най-голямата неправителствена организация в световен мащаб, наброяваща над 48 000 члена, Австрийски социалноосигурителен институт и др., които споделиха знания и опит и ще предложиха възможни действия.

Говорители бяха:

Добрин Иванов – Асоциация на индустриалния капитал в България;
Румяна Михайлова – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
Люпчо Кочовски –Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“;
Благовеста Карова –Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“;
Малкълм Макинтайър – Институцията по БЗР на Великобритания;
Георг Ефенбергер – Австрийски социалноосигурителен институт;
Биляна Трайкова и Христина Кирянова – Софийска вода АД ;
Иван Мут – SHOWA GROUP;
Йос Вийтсма – DUNLOP.

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама