Конференция за разпространение на постигнатите резултати във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-4.001- Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България

последно актуализиранa на 31.10.2018

В периода 26-27.10.2018 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна се проведе Конференция за разпространение на постигнатите резултати във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-4.001- Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж.

Проектът, изпълняван от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР), е насочен към повишаване на капацитета на специалистите за безопасност и здраве при работа чрез проучване и обмен на иновативни практики и подходи в сферата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване качеството на работните места. Проучени и адаптирани са две иновативни практики от Австрия и Великобритания.

Иновативните практики включват:

А/адаптиране на точкова система за самооценка на специалистите по БЗР и създаване на онлайн платформа, позволяваща ползването на тази система;

Б/адаптиране на програма от 280 учебни часа за специалисти по БЗР.

Във връзка с горното и като част от дейностите за разпространение на постигнатите резултати и практическа демонстрация на тяхната употреба, ще се проведе конференция, която ще бъде насочена към специалистите по безопасност и здраве при работа от 13-те клуба в страната.

Презентации по време на конференцията имаха г-н Малкълм Макинтайър – Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH) и г-н Георг Ефенбергер – Австрийски социалноосигурителен институт (AUVA).

Бе представена и демо версията на разработвания от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ софтуер за продължаващо професионално развитие.

До софтуера можете да достигнете от тук: profil.fcbzr.org

Вижте повече за партньорството на Фондацията и Институцията по БЗР на Великобритания (IOSH)!

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама