Споделяне на добри практики в Учебен център Стара Загора

последно актуализиранa на 08.11.2018

        По повод Европейската седмица по здраве и безопасност при работа Фондация”Център за безопасност и здраве при работа” и клубът  на специалистите по БЗР Пловдив  организираха среща на 19 октомври  за споделяне на добри практики в Учебен център ЕВН - Стара Загора.

По утвърдена , години наред традиция, предприятията , класирали се на челните места в Годишните награди за безопасност и здраве при работа са домакини на подобни събития.

За 2017 година, голямата награда по безопасност и здраве при работа бе присъдена на  „Електроразпределение Юг” ЕАД - 1-во място в категория „Големи компании“. 

Гости на срещата бяха : г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“, г-н Костадин Величков, изпълнителен член на съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“, г-н Гочо Чемширов, зам.-председател на съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“, г-н Владимир Глухов, председател на УС на фондация “Център за безопасност и здраве при работа”,г-н Атанас Чернаев- директор на Инспекция по труда – Пловдив.

Освен това присъстваха членове на клубовете по БЗР Пловдив, Стара Загора, София и Бургас.

Електроразпределение Юг представи цялостната си политика през годините за постоянното подобряване на условията на труд за работещите в  компанията. Сред реализираните от дружеството мероприятия са: изграден през 2013 г. тренировъчен полигон за работа по електроразпределителната мрежа и съоръжения в реални условия, вътрешни кампании „Работа без злополуки“, вътрешни награди за безопасност, специализирани курсове, практически обучения и др.

        Беше посетен  тренировъчния полигон на Електроразпределение Юг в Стара Загора, който е първият по рода си в страната. На място гостите видяха практически демонстрации и се запознаха с мерките, които се предприемат от Електроразпределение Юг за професионална култура по безопасност на техническия персонал, използването на защитните средства при работа по въздушни електрически мрежи и съоръжения. Постигнатото от дружеството в сферата на безопасните условия за труд беше оценено високо от присъстващите специалисти по БЗР.

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама