На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки

последно актуализиранa на 07.01.2019

 Без право да участват в обществени поръчки в срок от 3 години остават работодатели, които са допуснали полагане на труд от работници и служители без сключен с тях и регистриран в НАП писмен трудов договор, дори ако са заплатили наложената санкция. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако са платили наложената за нарушението санкция.

Не подлежат на изчистване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на Р България чужденци.
За повече информация на http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4070

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама