Работодателите трябва да съобразят условията на труд с прогнозата за опасно студено време

последно актуализиранa на 08.01.2019

ИА“Главна инспекция по труда“при МТСП предупреждава работодателите да предприемат необходимите мерки за предоставяне подходящи условия на труд за работниците предвид ниските температури. Те трябва да съобразени с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Това важи не само за работещите на открито , но и в закрити помещения.
За повече информация на : http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4086

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама