Среща на клуб по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 14.01.2019

     На 17 януари ще се проведе първата среща на клуб БЗР- Пловдив за 2019 година в „Либхер Хаусгерете Марица“ЕООД-с. Радиново. Предприятието два  пъти е удостоявано с голямата награда от Годишните награди по безопасност и здраве при работа, организирани от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, с подкрепата на ИА“Главна инспекция по труда“ при МТСП.
Темата на срещата е: Ергономия на труда - добри практики.
 Лектор  е д-р инж. Георги Мишев – специалист в отдела по „БЗР и ООС“ в „Либхер Хаусгерете Марица“ЕООД.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама