Среща на клуб по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 21.01.2019

 На 17.01.2019 г. се проведе среща на клуб БЗР Пловдив в „Либхер Хаусгерете Марица“ЕООД-с. Радиново с тема Ергономия на труда - добри практики. Лекторът д-р инж. Георги Мишев – специалист в отдела по „БЗР и ООС“ в „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД запозна аудиторията с нормите и изискванията. Разгледани бяха и организационни въпроси отностно клуба.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама