Среща на клуб по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 03.04.2019

     Срещата на клуб БЗР-Пловдив за месец март се проведе в „Буллтек“ООД – гр. Пловдив.
Повод за посещението е класирането им на второ място на Годишните награди по безопасност и здраве при работа за 2018 година.
      Гостоприемните домакини ни запознаха с прилаганите добри практики по безопасност и здраве при работа, за процедурата за регистриране и вземане на мерки за „почти инциденти“ , демонстрираха въведената система за провеждане на инструктаж за посетители.
    Похвална е амбицията на ръководството да работят и развиват дейността по БЗР. Амбициите им да спечелят първото място за следващо участие в Годишните награди по БЗР .

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама