Среща на клуб по БЗР Русе на 28.08.2019

последно актуализиранa на 30.08.2019

 На 28 Август от 13.30 часа в Заседателната зала на "Бултекс 99" гр. Русе се проведе среща на Клуба на специалистите по БЗР Русе и техни колеги от клубовете от Разград, Велико Търново и фирми в областта.

Темите на срещата бяха

1.Прилагане на Закона за хората с увреждания.

2. Работа с опасни химични вещества

3. Дискусия

На срещата присъстваха Г-жа Румяна Михайлова, Изпълнителен Директор  - Главна инспекция по труда, г-жа Ирена Николаева, Директор на Дирекция "Инспекция по труда" в гр. Русе, представители от Агенция по заетостта с г-н Петър Ангелов, Директор на Регионалната служба, г-жа Благовеста Карова – главен координатор във ФЦБЗР, г-н Владимир Глухов, Председател на УС на Фондацията.

Бяха представени презентации от г-жа Михайлова и г-жа Карова, в които бяха обхванати всички важни изисквания по прилагане на законодателството. Специалистите имаха възможност да задават въпроси и получат отговори, което със сигурност ще бъде много полезно в работата им.

Всички присъстващи изразиха своята благодарност и удовлетвореност от събитието.

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама