последно актуализиранa на 28.10.2019

 Във връзка с отбелязването на Европейската седмица по здраве и безопасност , клуб БЗР-Пловдив организира посещения на рудник – Джурково и рудник Дружба на Лъки инвест АД - гр. Лъки за споделяне на добри практики по безопасност и здраве при работа.

Лъки инвест АД има активно и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа, инвестира в последните години много последователно и целенасочено в оздравяване на работните места, като обновява технологичните процеси с модерна техника, вкл. и благоустроява битовите условия за своите работници.

За интересната среща и посещението на работните места в рудниците допринесе много добрата организация на домакините и желанието им да отговорят на всички поставени въпроси.

Специална благодарност за това изказваме на Г-н Марински –изп. Директор на Лъки инвест АД , Зейди Карасули– управител на Джурково ЕООД и Коста Димов- главен инженер на Говедарника ЕООД.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама