Септемврийска среща на Клуб на специалистите по БЗР - Русе

последно актуализиранa на 18.09.2014

На 17-ти септември 2014 година се състоя поредната ежемесечна среща на Клуб на специалистите по БЗР гр. Русе.

На срещата присъстваха и гостуващи специалисти  от гр. Велико Търново.

Клубът в град Русе бе първият клуб, пред който беше представен новият Управител на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" - Г-н Люпчо Кочовски.

На срещата присъства и Г-н Владимир Глухов - председател на Фондацията, който съвместно с г-н Кочовски, сподели с присъстващите специалисти, придобития опит и лични впечатления от  участието си в провелия се в края на месец август - ХХ-ти Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, Франкфурт, Германия.
Ръководните кадри на Фондацията запознаха колегите от Клуба и с някои от предстоящите планове и събития, организирани от Фондация "Център за БЗР".

На срещата бе проведена и дискусия, засягаща проблемите от сферата на безопасните и здравословни условия на труд, с които специалистите се сблъскват в ежедневната си работа.  Г-н Кочовски сподели своя опит по въпроса, давайки примери за решения на някои от поставените проблеми, прилагани в други държави.

Пристващите специалисти изразиха своето задоволство от провелата се среща, но едновременно с това, с леко съжаление отчетоха, че увлечени в интересните теми и въпроси,  времето неусетно изтече!


Клуб Русе вече имат свое собствено мото, гласящо: "Безопасност и сигурност! Можем и знаем как!"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама