последно актуализиранa на 04.11.2019

 От 9-ти до 12-ти октомври представители на клубовете на специалистите по БЗР към Фондация „ЦБЗР“ от градовете София, Пловдив, Русе и Горна Оряховица, организирани от нея, посетиха и участваха в  16-та Международна Конференция „Безопасност на работа – приоритет при работа“, която се проведе в хотел „Bellevue – Metropol Lake Resort” до град Охрид, Република Северна Македония.

Организатори на конференцията бяха Сдружението за безопасност при работа 28-ми Април, Северна Македония заедно със Съюзът за защита на работа, Република Сърбия и коорганизаторите: Университет Гоце Делчев, Щип, Факултет за природотехнически науки; Университета в Нови Сад, Факултет за технически науки; Университета в Ниш, Факултет за защита на работа.

Представители от множество предприятия и университети изнесоха изключително интересни лекции и презентации по обявените теми. Допълнително бяха направени и „кръгли маси“, където се дискутираха темите на конференцията по интереси на участниците.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама