Ноемврийска среща на КСБЗР Русе

последно актуализиранa на 04.12.2019

 На 27.11.2019г. се състоя редовна месечна среща на специалистите от клуб по БЗР - Русе в заседателната зала на "Бултекс 99".

Срещата протече предварително обявената тема, а именно Кампанията на Евпорейската агенция по безопасност и здраве за 2018 - 2019г. "Здравословните работни места управляват опасните вещества"

1. г-жа Паунова сподели с присъстващите информация от заключителна национална конференция "ЗДРАВОСЛОВНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА УПРАВЛЯВАТ ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА", провела се на 22 Октомври в гр. София като показа някои слайдове и резултати от инспекционната дейност в рамките на кампанията. Беше съобщено, че фирмите имат възможност да получат финансиране от Фонд "Условия на труд" за подобряване на безопасността и здравето в местата, на които все още има риск при работа както с опасни вещества, така и при други несъответствия с изискванията на законодателството в страната.  
2. г-жа Паунова запозна членовете с разработения проект относно инструменти на български език , които са подбрани и публикувани на страницата на EU OSHA като показа всеки един от 10-те линка.
3. г-жа Анелия Василева представи информация относно задълженията на работодателя при работа с химични вещества и смеси в работната среда, които включват спазване на конкретни нормативни изисквания, информация за рисковете при работа с опасни химични вещества, физически рискове при работа с химикали,здравни рискове при работа с опасни химични вещества, възможни начини на навлизане на дадено вещество в тялото, токсични ефекти на химическите вещества и друга полезна и важна информация.
4. г-н Стефан Стефанов съобщи каква информация е получил като обратна връзка от членовете на клуба по повод предстоящите дейности. 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама