Януарска среща клуб на специалиста по БЗР Шумен

последно актуализиранa на 20.01.2020

 На 15.01.2020г.  в сградата на Бултекс 99 на бул. "Ришки проход" №193  се проведе първата за 2020 година среща на специалистите от Клуб БЗР – Шумен. Макар и в камерен състав след отминалите коледни и новогодишни празници присъстващите  обсъдиха и някои сериозни теми. Една от темите, свързана с безопасността и здравето при работа беше представена от колегата от Калсберг България, която  сподели добра практика за осигуряване на безопасността на движението в района на предприятието за работници и вътрешно-заводски транспорт. Отправена беше покана към членовете на клуба за посещение на предприятието и запознаване с организацията  на приложената практика.

Проведе се дискусия относно организацията и провеждането на предстоящите обучения на персонала по безопасност и здраве през  настоящата година.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама